© 2023 Proudly created by www.marknadsför.com

arrow&v
arrow&v
arrow&v

Adress: Karldeldtsgatan 38, 722 22, Västerås, Sverige
Org nr: 19930225-0000

Tel: 0736248079

Våra tolktjänster

 

En kontakttolk är den vanligaste typen av tolkning där tolken finns med på plats. Våra tolkar gör research samjobbar med att återge tonfall och sociolekt hos talaren.

Kontakttolkning

Videotolkning fungerar ungefär som telefontolkning där tolken är med via video, som en videokonferens.

Videotolkning

Lättillgängligt och kostnadseffektivt tolkningsstöd via telefon. Telefontolkning är särskilt passande vid kortare eller spontana möten. Tolken finns då inte med i rummet utan kopplas in via telefon

Telefontolkning

Vi hjälper med avista tolkning, direktöversättning av dokument, text eller liknande muntligt i samband med en tolkning.

Avist tolkning

Vi hjälper dig att granska och finjustera dina dokument genom att kontrollera grammatik, stavning och avstavningar. Detta gör din text mer attraktiv och din kommunikation mer effektiv.

Korrekturläsning

Våra konferenstolkar hjälper dig att kommunicera på ditt moderspråk för att underlätta kommunikationen under sammankomst, föredrag, konferenser, förhandlingar, delegationsbesök, bolagsstämmor, styrelsemöten, presskonferenser och utbildningar.

Konferenstolkning

Tolknings metoder

Simultanttolkning

Tolkning av ett tal i stort sett samtidigt medan talet pågår

Konsekutivtolkning

Tolkning av ett tal som sker i efterhand, styckevis eller mening för mening

Viskningstolkning

När tolken sitter nära lyssnaren och talar med låg röst samtidigt som talaren.

Skrivtolkning

Skriver ner allt som hörs och händer på dator, vilket möjliggör för andra att läsa och förstå

Våra tolkar är registrerade hos Kammarkollegiet och vi utgår från god translatorssed.

"God translatorssed är en samling yrkesetiska regler för auktoriserade translatorer som hänvisar till den yrkeskodex som vuxit fram bland de auktoriserade translatorerna och skapats genom domstolspraxis. God translatorssed innefattar de krav som av rättssäkerhetsskäl bör ställas på yrkesverksamma translatorer"