Konformitetsprincipen

Konformitetsprincipen är en av de mest fundamentala principerna inom modern svensk straffrätt och innebär att en person inte bör kunna bli ansvarig för ett brott om han eller hon inte kunde rätta sig efter lagen. Mer fördjupat innebär detta ett krav på förmåga eller tillfälle att rätta sig efter lagen, för att en person ska kunna bli straffrättsligt ansvarig för en handling. Principen tar med andra ord sikte på kopplingen mellan straffansvar och huruvida en person kunnat följa lagens regler. Vidare är konformitetsprincipen en rättspolitisk princip. Den är därför främst aktuell på lagstiftningsnivå och har därmed inte någon rättssystematisk betydelse. Principen kan dock användas av domstolarna som ett tungt argument, när frågor om straffansvar ska avgöras och det saknas uttrycklig lagstiftning.


Att sakna förmåga att rätta sig efter lagen handlar om att inte kunna kontrollera sitt beteende.105 Avsaknaden av kontroll gör att gärningsmannen inte kan hjälpa att dennes handling är oförenlig med lagen. Avsaknad av förmåga kan bero på olika saker, menar Nils Jareborgsom är professor emeritus i straffrätt. En av orsakerna kan vara att den aktuella handlingen är ofrivillig till följd av exempelvis medvetslöshet. Det kan också bero på brister i personliga egenskaper, som exempelvis kunskap, skicklighet eller styrka. Avsaknaden av förmåga att rätta sig efter lagen kan även bero på en psykisk störning hos gärningsmannen, som påverkar dennes kontrollförmåga.

Att ha förmåga men däremot sakna tillfälle att rätta sig efter lagen handlar istället om avsaknad av kännedom om vad som skall göras. Att sakna kunskap om sitt beteende elleatt detta är olagligt kan vara anledningen till att en person inte har tillfälle att rätta sig efter lagen.108 Vid underlåtenhet kan avsaknad av tillfälle bero även på andra saker, såsom exempelvis frånvaro av position eller utrustning. Dessa förenas dock i allmänhet med fall av avsaknad av förmåga. En sak som här ska poängteras är att konformitetsprincipen alltså säger oss när det inte anses orättvist att klandra någon för en gärning. Principen säger dock inte när klander faktiskt bör utövas

119 views

Recent Posts

See All

Bokning av tolk

© 2023 Proudly created by www.marknadsför.com

arrow&v
arrow&v
arrow&v

Adress: Karldeldtsgatan 38, 722 22, Västerås, Sverige
Org nr: 19930225-0000

Tel: 0736248079