Konsumentköplagen undantag - Enkel förklaring

Lagen gäller inte: • när en privatperson köper av en annan privatperson utan förmedling av en näringsidkare, • när köparen är ett bolag, en förening eller ett dödsbo • vid köp av fastigheter och bostadsrätter, som inte är lösa saker • vid köp av aktier, obligationer och livförsäkringar,

som inte heller är lösa saker,

• om säljaren samtidigt med leveransen ska utföra ett arbete eller en tjänst om det utgör den övervägande delen av hens åtagande. Då gäller istället konsumenttjänstlagen,

• vid leverans av elektrisk ström.

1 view

Recent Posts

See All

Konformitetsprincipen

Konformitetsprincipen är en av de mest fundamentala principerna inom modern svensk straffrätt och innebär att en person inte bör kunna bli ansvarig för ett brott om han eller hon inte kunde rätta sig

Bokning av tolk

© 2023 Proudly created by www.marknadsför.com

arrow&v
arrow&v
arrow&v

Adress: Karldeldtsgatan 38, 722 22, Västerås, Sverige
Org nr: 19930225-0000

Tel: 0736248079