Konsumentköplagen undantag - Enkel förklaring

Lagen gäller inte: • när en privatperson köper av en annan privatperson utan förmedling av en näringsidkare, • när köparen är ett bolag, en förening eller ett dödsbo • vid köp av fastigheter och bostadsrätter, som inte är lösa saker • vid köp av aktier, obligationer och livförsäkringar,

som inte heller är lösa saker,

• om säljaren samtidigt med leveransen ska utföra ett arbete eller en tjänst om det utgör den övervägande delen av hens åtagande. Då gäller istället konsumenttjänstlagen,

• vid leverans av elektrisk ström.

0 views

Bokning av tolk

© 2023 Proudly created by www.marknadsför.com

arrow&v
arrow&v
arrow&v

Adress: Karldeldtsgatan 38, 722 22, Västerås, Sverige
Org nr: 19930225-0000

Tel: 0736248079