Skuldprincipen

Enbart den som i ett konkret fall kan klandras för vad han eller hon har gjort kan bli straffansvarig

4 views

Recent Posts

See All

Konformitetsprincipen

Konformitetsprincipen är en av de mest fundamentala principerna inom modern svensk straffrätt och innebär att en person inte bör kunna bli ansvarig för ett brott om han eller hon inte kunde rätta sig

Bokning av tolk

© 2023 Proudly created by www.marknadsför.com

arrow&v
arrow&v
arrow&v

Adress: Karldeldtsgatan 38, 722 22, Västerås, Sverige
Org nr: 19930225-0000

Tel: 0736248079